Fack.dk
Hvorfor er lokalplanen 'ikke-eksisterende' for Viborg Kommune?

  Hjem  
  Lokalplanen og mobilmast  
  Lokalplanen og offentlig sti  
 
 
temp0055_folder 2016: Lokalplanen igen

Endnu et forsøg fra Viborg Kommunes tekniske forvaltning om at ignorere gældende lokalplan. Her forsøger kommunes medarbejdere med så mange usandheder i deres sagsfremstilling at jeg vil kalde det at lyve – og deres chefer gør alt for at fastholde disse løgne. Groft magtmisbrug ligner det de har gang i.

Informationen på denne side er kun i sin spæde start - der kommer meget mere - som viser hvordan Teknisk Forvaltning 'padler' rundt.

 
 
 
 
temp0055_folder aug. 2016: En sti eller ?

Sidst i august kommer der pludselig en traktor med frontlæsser rundt langs nordsiden af min grund (ca. 125 m lang) og jævner et 2-3 m bredt stykke. Det har jeg aldrig set nogen landmand gøre før og det så da også ud til at personen i traktoren var tilknyttet en forening i byen. Det var ikke noget man som nabo havde hørt om og det er på kommunens jord hvor der iflg. lokalplan skal udstykkes til grunde (ikke etableres sti). 

Ringer til kommunen og hører om hvad de laver, men de havde ikke gang i noget - og der måtte da ikke etableres en sti (hvis det var det der var ved at ske) på deres jord. 

31. aug. 2016 kommer så et svar fra kommunen. Kommunen skriver at folk gerne må gå rundt i kanten af deres grund. Se deres svar her. At jeg har sagt at der nok var ved at blive anlagt en 2-3 m bred sti er der intet om i deres svar - så her er kæden allerede hoppet fuldstændig af hos kommunens medarbejder og alle advarselslamper burde lyse. Og det er kun starten.

Nå - fat i knoglen igen - og prøve forfra - at det ligner en 2-3 m bred sti - så det er ikke nok ikke til nogle enkelte der skulle få lyst til at snige sig rundt i brændenælderne i kanten af en mark (hvor der nogle steder bliver dyrket helt til skel - så der er ingen passage). Sender også et par billeder med til kommunen så de kan se hvad der sker - de sidder jo langt væk. Kommunen finder nu ud af at det er borgerforeningen som er ved at etablere en sti på kommunes jord. Og kommunen beder 2. september borgerforeningen stoppe deres projekt.

Lidt uartigt bare at begynde at anlægge en sti på noget jord man ikke selv har råderet over - men det hænger nok lidt sammen med det jeg har skrevet på forsiden.

At kommunen så stoppede anlæggelsen af en ulovlig sti kombineret med at kommunes medarbejder voldsomt agiterede for at man godt 'må gå i kanten' fik føromtalte traktorfører til at forsøge sig nogle gange på mountainbike igennem den harvede mark. Et sørgeligt syn vil jeg mene - provokerende og pinligt på samme tid - at en midaldrende mand forsøger sig på sønnens mountainbike for at opfylde kommune medarbejderens ønske. Enkelte fra de føromtalte selv-udpegede arbejdsgrupper forsøgte sig også nogle ganske få gange - dog til fods - men marken blev pløjet, harvet og sået - helt til skel igen, så det ophørte efter en enkelt tur eller to. Det er jo heller ikke pænt at vade rundt i landmandens nysåede korn, hvilket nogen af dem vist nok kom til.

 
 
 
 
temp0055_folder 15. sep. 2016: Ansøgning fra borgerforeningen

Da man ikke bare kan anlægge en offentlig sti på et stykke jord som man ikke har råderet over og hvor man ikke engang har spurgt grundejeren om lov - så kommer der nu en officiel ansøgning fra borgerforeningen. Se den her.

Synes måske der er nogle negative toner i ansøgningen - og det virker som om at 250 m sti er alt afgørende for om byen overlever eller ej. Mht. at blokere for byens udvikling - tænker at det er sagen om mobilmasten der henvises til - men jeg har aldrig ønsket at der ikke kom en mobilmast i byen - ønskede blot at den kom det rigtige sted. Så hvis man havde gået efter at udskifte eksistende mast i industri området i stedet for at gå efter endnu en mast - og i byens grønne område - ja, så havde man haft en mobilmast i byen idag. Ærgeligt at det endte sådan - men igen peger den på Viborg kommunes teknisk forvaltning der var alt alt for sløve til at anerkende at der var en lokalplan i byen. 

I ansøgningen nævnes det at jeg skulle mene at en sti vil ødelægge udsigten - men det har jeg svært ved at se kan passe. En sti er jo ikke så høj. Men den vil da give mulighed indkig i hele min have - på alle de 125 m den vil gå forbi min grund - så 'udsigt' skal lige vendes 180 grader så det bliver til 'indkig' istedet.

 
 
 
 
temp0055_folder 2. nov. 2016: Det politiske udvalg

Administrationen mener ikke selv at de kan tage stilling til om der må være en sti eller ej - eller også ved de at det er imod lokalplanen. Og hvad gør man så - som man plejer i denne slags sager - man sender det til det politiske udvalg - for når resultatet så foreligger kan administrationen sige at det var udvalget som besluttede det og udvalget kan sige at det var adminsitrationen som havde vurderet det - det er set før. Men indstilling laves og godkendes - se den her.

I indstillingen er der nogle faktuelle fejl. Fx. skriver adminstrationen at der allerede er en sti - det er ikke korrekt. De vurderer terrænhøjde udfra gns. højde på 2 ha istedet for at kigge på hvor stien evt. ville gå - det er da uartig opførsel.

De nævner intet om lokalplanens paragraf 5 som fortæller at der kun må lave veje og stier hvor det allerede er planlagt. Se udklip fra lokalplanen her. Paragraf 5 og bilag 9. Hvorfor har administrationen så svært ved at læse og rette sig efter gældende lokalplan? Det virker jo som om at den medarbejder som skal lave indstillingen selv synes at det er en god ide med den sti - og så gør man som man vil. Men det bliver endnu slemmere.

Jeg spørger medarbejderen om hvorfor de skriver at der er en sti - nu når der ikke er en. Får at vi at min mail er modtaget - men der er ikke nogen kommentarer til den. Så synes jeg jo at det begynder at se ud til at vi har en medarbejder i adminstrationen som har en personlig interresse i at lyve i en sag til det politiske udvalg.

Den afgørelse ankes naturligvis til NMKN - man kan jo ikke bare ignorere en gældende lokalplan. 

 
 
 
 
temp0055_folder nov. - dec. 2016: Hvorfor skriver adminstrationen at der allerede er en sti?

Bruger nu et godt stykke tid på at få administrationen til at indrømme at det er løgn det de har skrevet. Chefen for Park og Vej fastholder at der er en sti idag, direktøren for Teknik og Miljø fastholder at der allerede er en sti. Han bliver inviteret på kaffe - for så kan han da lige vise mig hvor den sti er - jeg kan jo ikke se den. Han fastholder et par gange at der allerede er en sti - men pludselige efter ca. 45 dage og utallige rykkere - så kommer der en mail fra ham hvor han påstår at de nu har været ude for at se efter stien - og de kan nu se at den er forsvundet. Så efter ca. 45 dage er der nu ikke nogen sti længere. Det var altså løgn de de skrev i sagsfremstillingen. 

Forsøger også at få adminstrationen til at indrømme at der er faktisk findes en lokalplan - det vil de ikke. Direktør for Teknik og Miljø siger at det skal NMKN svare på. Det er da grotesk at han ikke kan svare på om der er en lokalplan for Kjeldbjerg. 

Forsøger også at få direktøren for Teknik og Miljø til at kommentere på hvad paragraf 5 i lokalplanen betyder - det vil han ikke. Det er jo magtmisbrug når personer i kommunen opfører sig sådan.

To be continued !! 

 
 
 
 
temp0055_folder mar. 2017: NMKN sender sagen retur til Viborg Kommune

NMKN ophæver Viborg Kommunes tilladelse og sender sagen retur til dem. De skriver at Viborg Kommune skal forholde sig til at der er en lokalplan. 

To be continued !! 

 
 
 
 

Powered by Fack.dk